domingo, 12 de junio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (195)


195.- Moria l'Amic per plaer, i vivia per llanguiments; i els plaers i els turments s'apegaven i s'unien per a ésser una mateixa cosa en la voluntad de l'Amic. I per això l'Amic en un temps mateix moria i vivia.

195.- Moría el Amigo de placer, y vivía de languideces; y los placeres y los tormentos se juntaban y se unían para ser una misma cosa en la voluntad del Amigo. Y por eso el Amigo al mismo tiempo moría y vivía.

No hay comentarios:

Publicar un comentario