viernes, 24 de junio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (207)


207.- Malalt estigué l'amor, perquè l'Amic oblidà el seu Amat; i malalt està l'Amic, car, per la sobreabundància dels seus records, el seu Amat li dóna treballs, ànsies i llanguiments.

207.- Estuvo enfermo el amor, porque el Amigo olvidó a su Amado; y el Amigo está enfermo, porque, por la sobreabundancia de sus recuerdos, su Amado le da trabajos, ansias y languideces. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario