lunes, 20 de junio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (203)


203.- Es combatien culpes i mérits en la consciècia i en la voluntat de l'Amic; i justía, recordança, augmentaven la consciència; i misericòrdia, esperança, augmentaven benanança en la voluntat de l'Amat. I per això els mèrits vencien culpes i torts en la penitència de l'Amic.

203.- Luchaban culpas y méritos en la consciencia y en la voluntad del Amigo; y justicia y memoria, aumentaban la consciencia; y misericordia y esperanza, aumentaban el bienestar en la voluntad del Amado. Y por eso, los méritos vencían culpas y errores en la penitencia del Amigo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario