sábado, 25 de junio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (208)


208.- Trobà l'Amic un home que moria sense amor. Plorà l'Amic el deshonor que l'Amat prenia en la mort d'aquell home que moria sense amor, i preguntà a aquell home per què moria sense amor; i ell respongué que per tal com no hi havia qui li hagués donat coneixença de l'amor, ni qui l'hagués instruït a ésser amador. I per això l'Amic sospirà tot plorant i digué:
- Ah, devoció!, ¿quan sereu major a fi que la culpa sigui menor i que el meu Amat tingui molts fervents, ardits, lloadors, amadors, que no dubtin a lloar els seus honraments?

208.- Encontró el Amigo un hombre que moría sin amor. Lloró el Amigo el deshonor que el Amado tomaba en la muerte de aquel hombre que moría sin amor, y preguntó a aquel hombre por qué moría sin amor; y él respondió porque nadie le había dado a conocer el amor, ni le había instruido a ser amante. Y por esto el Amigo suspiró llorando y dijo:
- ¡Ah, devoción!, ¿cuándo serás mayor para que la culpa sea menor y que mi Amado tenga muchos fervientes, ardidos, alabadores, amantes, que no duden en alabar sus honores? 

No hay comentarios:

Publicar un comentario