sábado, 12 de noviembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (336)


336.- Malalt estigué l'Amic i féu testament amb consell del seu Amat. Culpes i torts deixà a penediments, penitència, i deixà delits temporals a menyspreu; als seus ulls deixà plors, i al seu cor sospirs i amors, i deixà al seu enteniment les faiçons del seu Amat, i a la seva memòria la passió que sostingué per amor el seu Amat, i al seu negoci deixà l'encaminament dels infidels, els quals van cap a la perdició bo i ignorant-lo.

336.- Estuvo enfermo el Amigo e hizo testamento aconsejado por su Amado. Culpas i errores los dejó a arrepentimiento y penitencia, y dejó deseos temporales al menosprecio; a los ojos dejó llantos, y a su corazón suspiros y amores, y dejó a su entendimiento las formas de su Amado, y a su memoria la pasión que sostuvo por amor a su Amado, y a su negocio dejó el camino de los infieles, que van hacia la perdición aunque lo ignoren.

No hay comentarios:

Publicar un comentario