miércoles, 30 de noviembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (354)


354.- Digues, foll, ¿quin és el major i el més noble amor que hi hagi en la criatura?
Respongué:
- Aquell que és un amb el Creador.
- ¿Per què?
- Per tal com el Crador no té res amb què pugui fer més noble la criatura.

354.- Dí, loco, ¿cuál es el mayor y más noble amor que exista en la criatura?
Respondió:
- Aquel que es uno con el Creador.
- ¿Por qué?
- Porque el Creador no tiene nada con lo que pueda hacer más noble la criatura.

No hay comentarios:

Publicar un comentario