sábado, 26 de noviembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (350)


350.- Teologia i Filosofia, Medicina i Dret trobaren l'Amic, el qual els demanà la noticia de si havien vist el seu Amat. Teologia plorava, Filosofia dubtava, Medicina i Dret s'alegraven. I sorgeix la qüestió de què  signifiquen cadascun dels quatre significats per a l'Amic que va a cercar el seu Amat.

350.- Teología y Filosofía, Medicina y Derecho encontraron al Amigo, y este les pidió si habían visto a su Amado. Teología lloraba, Filosofía dudaba, Medicina y Derecho se alegraban. Y surge la cuestión de qué quieren decir cada uno de los cuatro significados para el Amigo que va a buscar a su Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario