domingo, 13 de noviembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (337)


337.- Olorà l'Amic flors, i recordà pudors en el ric, l'avar, i en el luxuriós, i en l'ignorant orgullós. Gustà l'Amic dolçors i entengué amargors en les possessions temporals, i en l'entrar i sortir d'aquest món. Sentí l'Amic plaers temporals, i l'enteniment entengué el breu transcórrer d'aquest món i els perdurables turments que ocasionen els delits que a aquest món són agradables.

337.- Olió el Amigo flores, y recordó la peste en el rico, el avaro, y en el lujurioso, y en el ignorante orgulloso. Gustó dulzuras y entendió amarguras en las posesiones temporales, y en el entrar y salir de este mundo. Sintió el Amigo placeres temporales, y el entendimiento comprendió el breve transcurrir de este mundo y los perdurables tormentos que ocasionan los deleites que son agradables a este mundo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario