viernes, 18 de noviembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (342)


342.- Es queixava l'Amic al seu Amat de temptacions que li venien tots els jorns a donar turment als seus pensaments. I l'Amat li responguémque temptacions són ocasions que hom recorri amb la memòria a recordar Déu i a estimar els seus honrats capteniments.

342.- Se quejaba el Amigo a su Amado de las tentaciones que acudían todos los días a atormentar sus pensamientos. Y el Amado le respondió que las tentaciones son una ocasión para recurrir con la memoria  a recordar a Dios y sus honrados comportamientos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario