domingo, 1 de mayo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (154)


154.- Trobà l'Amic un escuder que anava consirós i era magre, descolorit i pobrament vestit; i saludà l'Amic dient que Déu el dirigís perquè trobés el seu Amat. I l'Amic li demanà en què l'havia conegut; i l'escuder li digué que uns secrets d'amor revelen uns altres, i per això tenen coneixença els amadors els uns dels altres.

154.- Encontró el Amigo a un escudero que iba pensativo y estaba flaco, descolorido y pobremente vestido; y saludó al Amigo diciendo que Dios lo dirigiera para que encontrara a su Amado. Y el Amigo le preguntó en qué le había conocido; y el escudero le dijo que unos secretos de amor revelan otros, y por eso los amadores se reconocen unos a otros.

No hay comentarios:

Publicar un comentario