miércoles, 11 de mayo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (164)


164.- Digues, amador, ¿en què tens més enteniment: a entendre veritat o falsetat?
Respongué que a entendre veritat.
- ¿Per què?
- Perquè entenc falsedat a fi que pugui millor entendre veritat.

164.- Dino, amante, ¿ en qué tienes mayor comprensión: en entender la verdad o la falsedad?
Respondió que en entender la verdad.
- ¿Por qué?
- Porque entiendo la falsedad para poder entender mejor la verdad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario