sábado, 21 de mayo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (174)


174.- Netejava l'Amic la seva cara i els seus ulls de plors que sostenia per amor, a fi de no descobrir els llanguiments que li donava el seu Amat, el qual digué al seu Amic per què amagava els senyals d'amor als altres amadors, els quals li havia donat per tal que els enamorés d'honrar els seus valors.

174.- Limpiaba el Amigo su cara y sus ojos de llantos que aguantaba por amor, para no mostrar las languideces que le daba su Amado, el cual le dijo por qué escondía las señales de amor a los otros amantes, ya que se las había dado para que los enamorara a honrar sus valores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario