jueves, 12 de mayo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (165)


165.- Apercebé l'Amic que era estimat pel seu Amat, i demanà a l'Amat si el seu amor i la seva misericòrdia eren en ell una mateixa cosa. Atorgà l'Amat que en la seva essència no tenen diferència el seu amor i la seva misericòrdia. I així preguntà l'Amic per què el turmentava el seu amor, i per què no el guaria la seva misericòrdia de les seves llangors. I respongué l'Amat que la misericòrdia li donà les llangors, per tal que amb ells honrés més perfectament el seu amor.

165.- Se dio cuenta el Amigo que el Amado le amaba, y pidió al Amado si su amor y su misericordia eran en él una misma cosa. Otorgó el Amado que en su esencia no había diferencia entre su amor y su misericordia. Por esto el Amigo preguntó por qué le atormentaba su amor, y por qué no lo curaba de sus languideces. Y respondió el Amado que la misericordia le dio las languideces, para que con ellas honrara con más perfección a su amor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario