viernes, 13 de mayo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (166)


166.- L'Amic volgué anar a una terra estrangera per honrar el seu Amat. I volgué desaparèixer per tal de no ser pres pel camí; mai no pògué dissoldre dels seus ulls els plors, ni de la seva cara magres faiçons i color groc, ni del seu cor planys, pensaments, sospirs, tristesa, llanguiments. I per això fou pres en el viatge i lliurat a turments pels enemics del seu Amat.

166.- El Amigo quiso ir a una tierra extranjera para honrar a su Amado. Y quiso desaparecer para no ser preso en el camino;  nunca pudo quitar de sus ojos los llantos, ni de su cara delgadas facciones y el color amarillo, ni de su corazón lamentos, pensamientos, suspiros, tristeza, languideces. Y por eso fue preso en el viaje y librado a tormentos por los enemigos del Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario