lunes, 9 de mayo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (162)


162.- Amor i desamor es trobaren en un verger on parlaven secretament l'Amic i l'Amat. I amor preguntà a desamor amb quina intenció havia vingut en aquell lloc; i respongué desamor que per a desenamorarl'Amic i per deshonrar l'Amat. Molt desplagué a l'Amat i a l'Amic el que deia desamor; i multiplicaren l'amor per tal que vencés i destruís desamor.

162.- Amor y desamor se encontraron en un jardín en el que hablaban secretamente el Amigo y el Amado. Y el amor preguntó al desamor con qué intención había venido a este lugar; y respondió desamor, que para desenamorar al Amigo y deshonrar al Amado. Mucho les disgustó al Amado y al Amigo lo que decía desamor; y multiplicaron el amor para que venciera y destruyese al desamor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario