miércoles, 4 de mayo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (157)


157.- Els homes que apareixen folls per a aplegar diners, mouen l'Amic a ésser foll per amor; i la vergonya que l'Amic té de la gent d'anar com a foll, dóna la manera a l'Amic de com treure amor i estima de la gent. I per això sorgeix la qüestió de quin dels dos moviments és major ocasió d'amor.

157.- Los hombres que se muestran locos por acumular dinero, mueven al Amigo a ser loco por amor; y la vergüenza que el Amigo tiene ante la gente de ir como un loco, da la manera al Amigo de cómo sacar amor y estima de la gente. Y por eso surge la cuestión de cuál de los dos movimientos es mayor ocasión de amor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario