lunes, 30 de mayo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (183)


183.- Aixecava l'Amat l'enteniment a entendre les seves alteses, per tal que l'Amic inclinés la seva memòria a recordar els seus mancaments, la voluntat els menyspreés i pugés a estimar les perfeccions del seu Amat.

183.- Levantaba el Amado el entendimiento para comprender sus altezas, para que el Amigo inclinara su memoria a recordar sus faltas, la voluntad las menospreciara y subiera a amar las perfecciones de su Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario