domingo, 27 de marzo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (118)


118.- Estimava l'Amic tots aquells que temien el seu Amat, i tenia temor de tots aquells que no temien el seu Amat; i per això sorgí la qüestió què era major en l'Amic: amor o temor.

118.- Amaba el Amigo a todos aquellos que temían a su Amado, y tenía miedo de todos aquellos que no temían a su Amado; y por eso surgió la pregunta de qué era mayor en el Amigo: amor o temor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario