jueves, 24 de marzo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (115)


115.- En una rama cantava un ocell, i deia que ell donaria un nou pensament a l'amador que li'n donés dos. Donà l'ocell el nou pensament a l'Amic, i l'Amic en donà dos a l'ocell, per tal que li alleugés els seus turments; i l'Amic va sentir multiplicats els seus dolors.

115.- En una rama cantaba un pájaro, y decía que él daría un nuevo pensamiento al amante que le dises dos. Dio el pájaro el nuevo pensamientos al Amigo, y el Amigo dio dos al pájaropara que le aliviara sus tormentos; y el Amigo sintió multiplicados sus dolores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario