martes, 15 de marzo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (106)


106.- Pregà l'Amic al seu Amat que li donés  llarguesa, pau, honrament en aquest món; i l'Amat mostrà les seves faiçons a la memòria i a l'enteniment de l'Amic, i es donà a la voluntad per objecte.

106.- Pidió el Amigo a su Amado que le diera largueza, paz, honor en este mundo; y el Amado mostró sus facciones a la memoria y al entendimiento del Amigo, y se dio a la voluntad como objeto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario