viernes, 25 de marzo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (116)


116.- Es trobaren l'Amic i l'Amat, i foren els testimonis de llur trobament salutacions, abraços, besos, i llàgrimes i plors. I demanà l'Amat a l'Amic sobre el seu estat, i l'Amic quedà perplex en presència del seu Amat.

116.- Se encontraron el Amigo y el Amado, y fueron los testimonios de su encuentro saludos, abrazos, besos, y lágrimas y llantos. Y preguntó el Amado al Amigo sobre su estado, y el Amigo quedó perplejo en presencia de su Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario