domingo, 6 de marzo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (97)


97.- S'absentà l'Amat de l'Amic; i el cercà l'Amic amb els seus pensaments i preguntava a la gent per ell amb llenguatge d'amor.

97.- Se ausentó el Amado del Amigo; y lo buscó el Amigo con sus pensamientos y preguntaba a la gente por él con lenguaje de amor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario