sábado, 5 de marzo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (96)


96.- Demanaren a l'Amic de qui era.
Respongué:
- D'amor.
- ¿De qui ets?
- D'amor.
- ¿Qui t'ha engendrat?
- Amor.
- ¿On nasqueres?
- En amor.
- ¿Qui t'ha nodrit?
- Amor.
- ¿De què vius?
- D'amor.
- ¿Quin nom tens?
- Amor. 
- ¿D'on véns?
- D'amor.
- ¿On vas?
- A amor.
-¿On estàs?
- En amor.
- ¿Tens altra cosa més que no sigui amor?
Respongué:
- Sí, culpes i torts contra el meu Amat.
- ¿Hi ha en el teu Amat perdó?
Digué l'Amic que en el seu Amat hi havia misericòrdia i justícia, i per això la seva estança es trobava entre temor i esperança.

96.- Preguntaron al Amigo de quién era.
Respondió:
- De amor.
- ¿De quién eres?
- De amor.
- ¿Quién te ha engendrado?
- Amor.
-¿Dónde naciste?
- En amor.
- ¿Quién te ha alimentado?
- Amor.
- ¿De qué vives?
- De amor.
- ¿Qué nombre tienes?
- Amor.
- ¿De dónde vienes?
- De amor.
- ¿A dónde vas?
- A amor.
- ¿Dónde estás?
- En amor.
- ¿Tiens otra cosa que no sea amor?
Respondió:
- Sí, culpas y faltas contra mi Amado.
- ¿Hay perdón en tu Amado?
Dijo el Amigo que en su Amado había misericordia y justicia, y por esto su aposento se encontraba entre temor y esperanza. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario