miércoles, 30 de marzo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (121)


121.- Preguntaren a l'Amic sobre el sentit de l'ocasió, i digué que ocasió és plaer en penitència i enteniment en consciència, i esperança en paciència, i sanitat en abstinència, consolació en el record, i amor en diligència, i lleialtat en vergonya, i riquesa en pobresa, i pau en obediència, i guerra en malvolença.

121.-Preguntaron al Amigo sobre el sentido de la ocasión, y dijo que ocasión es placer en penitencia y entendimiento en consciencia y esperanza en paciencia, y sanidad en abstinencia, consolación en el recuerdo, y amor en diligencia, y lealtad en vergüenza, y riqueza en pobreza, y paz en obediencia, y guerra en malevolencia. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario