jueves, 3 de marzo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (94)


94.- Sembrava l'Amat en el cos de l'Amic treballs, tribulacions, llanguiments. Sanava l'Amic el seu cos amb esperança, devoció, paciècia, consolacions.

94.- Sembraba el Amado en el cuerpo del Amigo trabajos, tribulaciones, languideces. Curaba el Amigo su cuerpo con esperanza, devoción, paciencia, consolaciones.

No hay comentarios:

Publicar un comentario