martes, 8 de marzo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (110)


100.- Demanaren a l'Amic quin senyal feia el seu Amat en el seu gonfanó. Respongué que d'home mort. Preguntaren-li per què feia aquest senyal.
Respongué:
- Per tal com fou home mort, crucificat i per tal que aquells que es glorien de ser els seus amadors, segueixin la seva petja.

100.- Preguntaron al Amigo qué señal hacía su Amado en su estandarte. Respondió que de hombre muerto.
Le preguntaron por qué hacía esta señal.
Respondió:
- Porque fue hombre muerto, crucificado y para que aquellos que se enorgullecen de ser sus amantes, sigan su huella.

No hay comentarios:

Publicar un comentario