miércoles, 16 de marzo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (107)


107.- Preguntaran a l'Amic on es troba l'honrament. Respongué que a entendre i estimar el seu Amat. I li demanaren on es troba el deshonor. Respongué que a oblidar, desamar el seu Amat.

107.- Preguntaron al Amigo dónde se encuentra el honor. Respondió que en entender y amar a su Amado. Y le preguntaron dónde se encuentra el deshonor. Respondió que en olvidar, dejar de amar a su Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario