domingo, 2 de octubre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (299)


299.- Amat, en la presó d'amor em tens enamorat amb els teus amors, pels teus amors i en els teus amors. Car altra cosa no ets, sinó amors, en els quals em fas estar sol i amb companyia dels teus amors, i dels teus honraments. Car tu ets sol en mi sol, que estic solitari amb els meus pensaments, perquè la teva solitud, sola en honors, em té sola per a lloar i honrar els seus valors sense temor dels qui no et coneixen, els quals no et tenen sol en llurs amors.

299.- Amado, en la cárcel de amor me tienes enamorado con tus amores, por tus amores y en tus amores. Poque otra cosa no eres, sino amores, en los que me haces estar solo y en compañía de tus amores, y de tus honores. Porque tu estás solo en mí solo, que estoy solitario con mis pensamientos, porque tu soledad, sola en honores, me tiene solo para alabar y honrar sus valores sin miedo a los que no te conocen, los que no te tienen solo en sus amores.

1 comentario: