domingo, 30 de octubre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (325)


325.- Tingué l'Amat per la seva perfecció misericòrdia del seu Amic, i també en tingué per les necessitats del seu Amic. I sorgí la qüestió de per quina de les dues raons l'Amat perdonà més fortament les culpes del seu Amic.

325.- Tuvo el Amado, por su perfección, misericordia del su Amigo, y también la tuvo por las necesidades de su Amigo. Y surgió la cuestión de por cuál de las dos razones perdonó el Amado con más fuerza las culpas de su Amigo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario