martes, 25 de octubre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (322)


322.- Amat, si tu ajudes els homes justos contra llurs mortals enemics, ajuda a multiplicar els meus pensaments de desitjar els teus honors; i si tu ajudes els homes injustos a recobrar justícia, ajuda el teu Amic a fer de la seva voluntat un sacrifici a la teva llaor, i del seu cos un testimoni d'amor per via de martiri.

322.- Amado, si tu ayudas a los hombres justos conra sus mortales enemigos, ayuda a multiplicar mis pensamientos de desear tus honores; y si tu ayudas a los hombres injustos a recuperar la justicia, ayuda a tu Amigo a hacer de su voluntad un sacrificio en tu alabanza, y de su cuerpo un testimonio de amor por vía de martirio.

No hay comentarios:

Publicar un comentario