martes, 4 de octubre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (301)


301.- Es queixava l'Amic al seu Senyor del seu Amat i al seu Amat del seu Senyor. Deien el Senyor i el Amat:
- ¿Qui fa en nosaltres separació, els quals som una cosa tan solament?
Responia l'Amic, i deia que pietat de Senyor i tribulació per Amat.

301.- Se quejaba el Amigo a su Señor de su Amado, y a su Amado de su Señor. Decían el Señor y el Amado:
- ¿Quién nos separa a nosotros, que somos una sola cosa solamente? 
Respondía el Amigo, y decía que del Señor la piedad, y la tribulación en el Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario