lunes, 10 de octubre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (307)


307.- Sobirà bé és el bé del meu Amat, el qual es bé del meu bé; car és bé el meu Amat sense altre bé, car, si no ho fos, el meu bé seria d'un altre bé sobirà. I, com que no ho és, que sigui doncs despès tot el meu bé en aquesta vida a honrar el sobirà bé, puix que així cal que sigui.

308.- Soberano bien es el bien de mi Amado, el que es bien de mi bien; porque mi Amado es bien sin otro bien, porque, si no lo fuera, mi bien sería de otro bien soberano. Y, como no lo es, que sea entonces gastado todo mi bien en honrar en esta vida el soberano bien, ya que así ha de ser.

No hay comentarios:

Publicar un comentario