domingo, 23 de octubre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (320)


320.- Amat, que ets anomenat en un sol nom home i Déu! En aquell nom, Jesucrist, et vol la meva voluntat home i Déu; i si tu, Amat, has honrat tant el teu Amic sense mèrits seus, en l'acte de designar i voler el teu nom, ¿per què no honres tans homes ignorants que conscientment no han estat tan culpables envers el teu nom, Jesucrist, com ho ha estat el teu Amic?

320.- Amado, que eres nombrado con un solo nombre hombre y Dios! En eaqule nombre, Jesucristo, te quiere mi voluntad hombre y Dios; y si tú, Amado, has honrado tanto a tu Amigo sin méritos suyos, en el acto de designar y querer tu nombre, ¿ por qué no honras tantos hombres ignorados que conscientemente no han sido tan culpables hacia tu nombre, como lo ha sido tu Amigo?

No hay comentarios:

Publicar un comentario