viernes, 14 de octubre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (311)


311.- Mai no fou veritable allò on no estigué el meu Amat, i fals és allò en què el meu  Amat no estarà. I per això de necessita és que sigui veritat tot el que serà, o fou, o és, si el meu Amat hi és; i per això fals és qui de veritat és on el meu Amat no és, sense que se'n segueixi contradicció.

311.- Nunca fue verdadero aquello donde no estuvo mi Amado, y es falso aquello en que mi Amado no estará. Y por eso es de necesita que sea verdad todo lo que será,  o ha sido, o es, si mi Amado está; y por eso es falso quien de verdad está donde no está mi Amado, sin que se siga contradicción.

No hay comentarios:

Publicar un comentario