domingo, 9 de octubre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (306)


306.- El meu Amat és un, i en la seva unitat s'uneixen en una voluntat els meus pensaments i els meus amors; i la unitat del meu Amat basta a totes les unitats i pluralitats; i la pluralitat que és en el meu Amat basta a totes les unitats i pluralitats.

306.- Mi Amado es uno, y en su unidad se unen en una voluntad mis pensamientos y mis amores; y la unidad de mi Amado basta a todas las unidades y pluralidades; y la pluralidad que existe en mi Amado, basta a todas las unidades y pluralidades.

No hay comentarios:

Publicar un comentario