miércoles, 26 de octubre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (323)


323.- No té el meu Amat diferència en humilitat, humil, humiliat; car tot és humilitat en pura actualitat. I per això l'Amic reprèn l'orgull, el qual vol pujar al seu Amat aquells que en aquest món la humilitat del seu Amat ha tant honrat, i l'orgull els ha vestit d'hipocresia, vanaglòria, vanitats.

323.- No tiene mi Amado diferencia en humildad, humilde, humillado; porque todo es humildad en pura actualidad. Y por eso el Amigo reprende el orgullo, que quiere elevar a su Amado, aquellos que en este mundo la humildad de su Amado ha honrado tanto, y el orgullo los ha vestido de hipocresía, vanagloria, vanidades. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario