viernes, 1 de enero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (32)


32.- Les condicions de l'amor són que l'Amic sigui sofert, pacient, humil, temorós, diligent, confiant, i que s'aventuri a grans perills per honrar el seu Amat. I les condicions de l'Amat són que sigui veraç, liberal, piadós, just pel seu Amic.

32.- Las condiciones del amor son que el Amigo sea sufrido, paciente, humilde, temeroso, diligente, confiado, y que se aventure a grandes peligros para honrar a su Amado. Y las condiciones del Amado son que sea veraz, liberal, piadoso, justo para su Amigo. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario