viernes, 29 de enero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (60)


60.- Demanaren a l'Amic on començaren primerament els seus amors. Respongué que en les nobleses del seu Amat; i que d'aquell començament s'inclinarien a estimar-se a si mateix i el seu proïsme, i a desamar engany i falliment.

60.- Preguntaron al Amigo dónde empezaron en principio sus amores. Respondió que en las noblezas de su Amado; y que de aquel principio se inclinaría a amarse a sí mismo y a su prójimo, y a dejar de amar el engaño y la falta.


No hay comentarios:

Publicar un comentario