sábado, 23 de enero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (54)


54.- Digué l'Amat:
- Miracle és contra amor d'Amic que aquest s'adormi oblidant el seu Amat.
Respongué l'Amic:
- I miracle és contra amor d'Amat, si l'Amat no desperta l'Amic, puix que l'ha desitjat

54.- Dijo el Amado:
- Milagro es contra amor de Amigo que este se duerma olvidando a su Amado.
Respondió el Amigo:
- Y milagro es contra amor de Amado, si el Amado no despierta al Amigo, ya que lo ha deseado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario