miércoles, 20 de enero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (51)


51.- Veia l'Amic que l'agafaven i el lligaven i el ferien i el mataven per amor del seu Amat. Van demanar-li aquells que el turmentaven:
- ¿On és el teu Amat?
Respongué:
- Vegeu-lo en la mutiplicació dels meus amor i en el sosteniment que em dóna en els meus turments.

51.- Veía el Amigo como lo agarraban y lo ataban y lo herían y lo lo mataban por amor de su Amado. Le preguntaron aquellos que lo atormentaban:
- ¿Dónde está tu Amado?
Respondió:
- Vedlo en la multiplicación de mis amores y en el aguante que me da en mis tormentos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario