miércoles, 6 de enero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (37)


37.- Plorava i cantava l'Amic cants del seu Amat, i deia que més llesta cosa és amor en l'ànima d'amador, que llamp en resplendor, o tro en oïment; i més viva és aigua en plor que en ones de mar; i que sospir és més aprop d'amor que no pas neu de blancor.

38.- Lloraba y cantaba el Amigo cantos de su Amado, y decía  más viva cosa es el amor en el alma del amador, que rayo en el resplendor, o trueno en el oído; y más viva es el agua en el llanto que en las olas del mar; y que el suspiro está más cerca del amor que no la nieve de la blancura.

No hay comentarios:

Publicar un comentario