sábado, 9 de enero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (40)


40.- Amb ulls de pensaments, llanguiments, de sospirs i de plors, mirava l'Amic el seu Amat; i amb ulls de gràcia, justícia, pietat, misericòrdia, liberalitat, l'Amat mirava el seu Amic. I l'ocell cantava la plaent mirada damunt dita.

40.- Con ojos de pensamientos, languideces, se suspiros y de llantos, miraba el Amigo a su Amado; i con ojos de gracia, justicia, piedad, misericordia, el Amado miraba a su Amigo. Y el pájaro cantaba la placentera mirada descrita arriba.

No hay comentarios:

Publicar un comentario