domingo, 31 de enero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (62)


62.- Demanaren a l'Amic quina cosa era perseverança. Digué que perseverança era benanaça i malanança en l'Amic que persevera a estimar, honrar, servir el seu Amat amb fortalesa, paciència, esperança.

62.- Preguntaron al Amigo que cosa era perseverancia. Dijo que perseverancia es bienestar y malestar en el Amigo que persevera en amar, honrar, servir a su Amado con fortaleza, paciencia, esperanza.

No hay comentarios:

Publicar un comentario