martes, 12 de enero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (43)


43.- Propietat i comunitat es trobaren i es barrejaren per tal que hi hagués amistat i benvolença entre l'Amic i l'Amat.

43.- Propiedad y comunidad se encontraron y se mezclaron para que hubiera amistad y benevolencia en tre el Amigo y el Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario