domingo, 3 de enero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (34)34.- Digues, ocell que cantes d'amor al meu Amat, ¿per què em turmenta amb amor el qui m'ha pres perquè  sigui el seu servidor?
Respongué l'ocell:
- Si no sostenies treballs per amor, ¿amb qué estimaries el teu Amat?

34.- Dí, pájaro que cantas de amor a mi Amado, ¿por qué me atormenta con amor el que me ha tomado para ser su servidor?
Respondió el pájaro:
- Si no soportas trabajos por amor, ¿con qué amarías a tu Amado?

No hay comentarios:

Publicar un comentario