lunes, 11 de enero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (42)42.- Trucava l'Amic a la porta del seu Amat amb cop d'amor i d'esperança. Oïa l'Amat el cop del seu Amic amb humilitat, pietat, paciència, caritat. Obriren les portes divinitat i humanitat. I entrava l'Amic a veure el seu Amat.

42.- Lamaba el Amigo a la puerta de su Amado con golpe de amor y de esperanza. Oía el Amado el golpe se su Amigo con humildad, piedad, paciencia, caridad. Abrieron las puertas divinidad y humanidad. Y entraba el Amigo a ver a su Amado. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario