martes, 19 de enero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (50)


50.- Digué l'Amic al seu Amat:
- En tú és el meu guariment i el meu llanguiment; i on més fortament em guareixes, més creix el meu llanguiment; i on més em fas llanguir, majors sanitat em dónes.
Respongué l'Amat:
- El teu amor és segell i emprenta on mostres els meus honraments a la gent.

50.- Dijo el Amigo a su Amado:
- En ti está mi curación y mi languidez; y donde me curas con más fuerza, más crece mi languidez; y donde me haces languidecer, más curación me das.
Respondió el Amado:
- Tu amor es sello i huella donde muestras mis honores a la gente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario