miércoles, 6 de abril de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (128)


128.- S'acostava l'Amat a l'Amic per consolar-lo i conhortar-lo dels llanguiments que sostenia, i dels plors que tenia; i on més l'Amat a l'Amic s'acostava, més fortament plorava i llanguia l'Amic pels deshonors que planyia del seu Amat.

128.- Se acercaba el Amado al Amigo para consolarlo i confortarlo de las languideces que aguantaba, y de los llantos que tenía; y cuanto más el Amado se acercaba al Amigo, con más fuerza lloraba y languidecía el Amigo por los deshonores que compadecía de su Amado.

1 comentario: