sábado, 16 de abril de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (139)


139.- Se n'anava l'Amic a combatre per honrar el seu Amat, i portà en la seva companyia fe, esperança, caritat, justícia, prudència, fortalesa, temperància, amb què vencés els enemics del seu Amat; i hauria estat vençut l'Amic, si no l'hagués ajudat el seu Amat a fer saber les seves nobleses.

139.- Se iba el Amigo a combatir para honrar a su Amado, y fue acompañado de fe, esperanza, caridad, justicia, prudencia, fortaleza, templanza, con los que vencer a los enemigos de su Amado; y habría sido vencido, si no le hubiese ayudado su Amado a dar a conocer sus noblezas. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario