jueves, 28 de abril de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (150)


150.- Jurava l'Amic a l'Amat que pel seu amor estimava i sostenia treballs i patiments; i per això pregava a l'Amat que l'estimés i que li fessin pena els seus treballs. Jurà l'Amat que era natura i propietat del seu amor que estimés tots aquells que l'estimaven i que tingués pietat d'aquells que pel seu amor sostinguessin treballs. S'alegrà l'Amic i es consolà en la natura i en la propietat essencial del seu Amat.

150.- Juraba el Amigo al Amado que por su amor amaba y aguantaba trabajos y sufrimientos; y por eso pedía al Amado que amara y le diesen pena sus trabajos. Juró el Amado que era naturaleza y propiedad de su amor que amara a todos aquellos que le amaban y que tuviera piedad de aquellos que por su amor aguantaban trabajos. Se alegró el Amigo y se consoló en la naturaleza y en al propiedad esencial de su Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario